O nama

Halder je porodična Nemačka kompanija osnovana daleke 1938 godine čija je delatnost proizvodnja i distribucija opreme iz oblasti stezne tehnike i standardnih delova poznata po visokoj preciznosti i efikasnosti proizvodnje čime se obezbeđuje optimalno iskorišćenje proizvoda i ispunjavaju zahtevi složenog tržišta.

Osnovna delatnost  Halder  d.o.o. Kragujevac je kontinualno snabdevanje industrije i zanatstva profesionalnim alatima i opremom u svim oblastima sa fokusom na steznoj tehnici i standardnim elementima.

Pouzdani odnosi sa dobavljačima su takođe jedan od glavnih faktora uspeha tako da smo pored sopstvenih proizvoda distributeri više od 30 proizvođača visoko kvalitetnih alata i opreme, asortiman od preko 150.000 različitih artikala kao i dugogodišnje iskustvo u snabdevanju industrijie i zanatstva nudi našim kupcima rešenje izazova koje imaju u proizvodnji i montaži.

Halder zajedno sa svojim partnerima dobavljačima predstavlja lidera u distribuciji standardnih elemenata,stezne tehnike,alatničarstva gde smo otvoreni da za potrebe naših kupaca pronalazimo inovativna rešenja i na taj način dajemo podršku optimizaciji procesa proizvodnje i osiguravamo prednosti.

Tim mladih i stručnih ljudi ,stalna usavršavanja,svakodnevni obilazci naših regionalnih predstavnika prodaje obezbeđuju kvalitet u stručnom sagledavanju izazova u proizvodnjama kao i savetovanja o najnovijim dostignućima sa ponudom najboljih rešenja.Zajedničkim radom optimizmom,odgovornošću i sinergijom Halderov tim regionalnih predstavnika prodaje pokriva sve regione i obezbedjuje distribuciju do bilo kog mesta u Srbiji.

Učešćem na sajmovima,organizacijom internih sajmova,edukacijama na tehničkim fakultetima,prezentacijama kod kupaca i u našim poslovnim centrima,show- mobil aktivnostima,stalnim prenošenjem najnovijih tehničkih dostignuća u oblastima kojim se naši kupci bave,dostavljanjem velikog broja štampanog materijala kataloga, flajera,newsletter-a … ostvarujemo partnerski odnos sa svim stejkholderima.

MISIJA koju imamo jasno nas podstiče da učinimo najviše napore kako bi dostigli planirane ciljeve i osigurali kontinualni održivi razvoj naše kompanije  tako da našim partnerima pružimo više vrednosti i pomognemo im u razvoju.

VIZIJA Haldera usmerena je na uzajamnom poverenju partnerskom odnosu sa našim kupcima kao njihovi tehnički savetnici u rešavanju problema.