Halder Srbija

IMG_0548

Automatizacija

Programi najkvalitetnijih evropskih dobavljača u oblasti automatizacije unapređuju nivo kvaliteta proizvoda, povećavaju proizvodne kapacitete i mogućnost za otkrivanje grešaka na proizvodima.

DESTACO - hvataljke, rotatori, klizači
DESTACO - precizno indeksiranje
DESTACO - automatski izmenjivači alata
DESTACO - krajnji efektorski sistemi
DESTACO - pneumatske i električne stege
DESTACO - hvataljke za lim
ROEMHELD - svi katalozi