Halder Srbija

Halder Srbija na novoj lokaciji - MIND park

Halder Srbija je na novoj lokaciji! Naša kompanija, koja ove godine obeležava 15 godina uspešnog poslovanja, svoju dalju budućnost se graditi u sklopu
MIND parka - jedinstvenog centra za high-tech, avio i železničku industriju, lociranog nadomak Kragujevca.

Naša kompanija, Halder Srbija, ove godine obeležava 15 godina uspešnog poslovanja, a svoj rad će nastaviti u sklopu MIND parka, jedinstvenog centra lociranog nadomak Kragujevca, u Lužnicama u kome se nalaze brojni pogoni, hale, laboratorije, proizvodni i istraživalki centri i avio pista.


Halder Srbija je uvidela ogromni potencijal ovog proizvodnog, logističkog i obrazovno-tehnološkog haba, pa će, zajedno sa svojim partnerima, svoji dalji rad i poslovanje nastaviti u sklopu ovog industrijskog parka koji se prostire na površini od 160 hektara, zapošljava preko 2500 ljudi i u kome se nalaze brojne uspešne domaće i strane kompanije.


Ova promena nas dodatno motiviše da dodatno unapredimo naše poslovanje i kvalitet kao i da našim partnerima pomognemo u njihovom razvoju i napretku i radimo na građenju dugoročnih prijateljskih i partnerskih odnosa sa njima i u budućnosti.