Halder Srbija

HALDER = 100% KVALITET

Halder  je kompanija koja je posebnu pažnju polaže na kvalitet kako na sopstveni asortiman tako i na kompletan asortiman partnera koje zastupa kroz prodajni portfolio.Naglasili bi da su svi naši partneri renomirane zapadno evropske kompanije koje su medju najkvalitetnijim proizvodjačima u segmentima koje pokrivaju.

Halder poseduje sve sertifikte o kvalitetu proizvoda u odabiru partnera dobavljača koje zastupa bira samo najkvalitetnije kako bi održao svoj stečeni renome.Možemo se slobodno pohvaliti da do sada nismo imali reklamacija na proizvodima iz prodajnog portfolia.

Procesi u firmi Halder su po TQM sistemu postavljeni da budu orijentisani prema potrebama kupaca gde se osigurava izuzetnost u kvalitetu. Svi zaposleni su angažovani u procesu stvaranja kvaliteta inovacijama i međusobnim obukama.

Halder sarađuje sa dobavljačima,kupcima i drugim partnerima na način koji obezbeđuje kvalitet.

 

IQNet_Zertifikat      Zulassung nach 21G      DQS_Zertifikat_9100_englisch      DQS_Zertifikat_englisch